i

Parochies VOMMMM

De Vastenactie wordt elk jaar georganiseerd door de Werkgroep Diaconie Charitas.

Net als vorig jaar komt de opbrengst van de Vastenactie 2017 ten goede aan Mary’s Meals.

Dit is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Slechts € 15,60 volstaat om een kind een heel schooljaar te voeden.

Tijdens de vastentijd heeft u uw gift kunnen deponeren in een van de collectepunten in onze kerken.
Hartelijk dank aan ieder die daaraan heeft bijgedragen.

U kunt nog steeds storten op de rekening van Diaconie Charitas:
NL35 RABO 0306 8485 46 (ANBI Status). o.v.v. “Vastenactie 2017”.

Voor meer informatie zie www.marysmeals.nl


De opbrengst van Vastenactie 2017  was  € 2092,73

De opbrengst van Vastenactie 2016  was  € 3000,17.

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!