i

Parochies VOMMMM

Kerkbijdrage

Geregeld en goed onderhoud van onze kerkgebouwen, kapellen, pastorie en kapelanie kost veel geld. De parochies hebben ook inkomsten nodig om het pastoraat in deze geloofsgemeenschap mogelijk te maken.

De parochies zijn voor een groot deel aangewezen op de vrijwillige solidariteitsbijdragen van de actie KerkbalansRichtbedrag voor kerkbijdrage is €100,- per jaar. Maar uiteraard is elk bedrag welkom. Ieder wordt uitgenodigd tot een bijdrage naar draagkracht. Doet u ook mee?

Voor hen die deelnemen aan de kerkbijdrage, worden bij rouw- en trouwdiensten de bijdragen van de laatste 4 jaar in mindering gebracht op de stipendia, tot een maximum van € 400,-.  De kosten voor koor en organist vallen hier buiten en worden altijd in rekening gebracht.

Omdat elke parochie geheel zelfstandig is, komt uw kerkbijdrage helemaal ten goede aan uw eigen parochie. De financiën van de zes parochies blijven strikt gescheiden.

Onze parochies zijn erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u zich voor meerdere jaren verplicht tot het betalen van een gift aan de parochie – ook als uw bijdrage alleen bestemd is voor het in stand houden van het kerkgebouw – is een dergelijke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Een formulier hiervoor is via de penningmeester op te vragen.
Bovenstaande geldt nog niet voor het Steunfonds Molenhoek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester van het Kerkbestuur.

 

Tarieven

Voor de tarieven voor de verschillende diensten (misintenties, huwelijk, uitvaart, misintenties, enz.. ), klik op de links:

 

Rekeningnummers

Voor de rekeningnummers van de verschillende parochies, zie de brief van Actie Kerkbalans 2017 of klik hieronder op de link van de parochie: