i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Adventsactie 2015 is in bussen in de kerken geld ingezameld ten bate van het Diaconaal Fonds van de afdeling Diaconie Charitas van onze parochies.

Met het geld in dit Fonds kunnen mensen eenmalig geholpen worden die in acute financiële nood verkeren en op dat moment niet via andere instanties hulp kunnen ontvangen.

We danken alle mensen die hiervoor een bijdrage hebben gedaan.
De opbrengst van deze actie was:

Ven-Zelderheide: €   151,45
Ottersum: €   126,04
Milsbeek: €   110,79
Middelaar: €   153,25
Mook: €   398,40
Molenhoek:

€     65,30
------------------
Totaal: € 1005,23