i

Parochies VOMMMM

De opbrengst van de Vastenactie 2019  in de VOMMMM-parochies is bestemd voor een project in Burundi.

Daar zal een kerkje gebouwd worden en een centrum voor geloofsverdieping.
Voor meer informatie over dit project, klik hier.

In de weken van de vastentijd staan in de zes kerken van de zes parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:
NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Vastenactie'.

Doet u weer mee?