i

Parochies VOMMMM

Als reactie op de oproep van minister Grapperhaus hebben de bisschoppen vrijdagavond 9 oktober het volgende besloten:

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig maximaal 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen.
Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van Bisdom Roermond.

Ter aanvulling hierop heeft Bisdom Roermond een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en antwoorden.