i

Parochies VOMMMM

Klik hier voor een overzicht van de geldende maatregelen betreffende de Missen en andere activiteiten in de parochies.

Dit is een update van eerder afgekondigde maatregelen.

Dit overzicht is gebaseerd op de bepalingen die zijn uitgevaardigd door de Nederlandse Bisschoppen.
Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van Bisdom Roermond.