i

Parochies VOMMMM

Vanaf Tweede Pinksterdag mogen in de kerken weer publieke missen gevierd worden.
Uiteraard moeten hierbij de RIVM-richtlijnen in acht genomen worden.

Een uitgebreid overzicht van de geldende maatregelen vindt u hier.

Dit is een update van de eerder afgekondigde maatregelen bij de hervatting van de Missen op 1 juni.
De twee belangrijkste aanpassingen met ingang van 1 juli betreffen het volgende:

- Het maximum aantal aanwezigen afhankelijk van de ruimte in de kerk met inachtneming van 1,5 meter afstand.
- De voorwaarden waaronder zangkoren mogen repeteren en optreden worden door de overheid later bekend gemaakt.

Zie ook de pastorale brief die bisschop Harrie Smeets geschreven met het goede nieuws dat vanaf 1 juni het vieren van missen onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk is.