i

Parochies VOMMMM

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid hebben de bisschoppen besloten tot een versoepeling voor de kerken:

  • Het maximaal aantal aanwezigen per viering wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw.

  • Tijdens de viering hoeft men geen mondkapje meer te dragen.

  • Koorzang door maximaal 12 zangers is toegestaan mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden
    (zie overzicht in pdf en tekst van het bisdom)

  • De overige al bekende maatregelen betreffende afstand en hygiëne blijven gehandhaafd.

Voor een overzicht in pdf, klik hier.

Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van Bisdom Roermond.