i

Parochies VOMMMM

In een hoorzitting op 30 september 2021 hebben de aanwezige parochianen van Ven-Zelderheide unaniem ingestemd met de onttrekking aan de eredienst van hun kerk.

De hoorzitting werd geleid door pastoor Theo Miedema, in aanwezigheid van een aantal vertegenwoordigers van het kerkbestuur. Namens bisdom Roermond waren aanwezig vicaris-generaal Mgr. René Maessen en deken Wilson Varela van het dekenaat Horst.

De definitieve onttrekking kan pas plaatsvinden na een besluit van de bisschop.
De priesterraad, die op 16 december bij elkaar komt, zal hierover advies uitbrengen aan de bisschop.

Het voornemen is om in de kerk van Ven-Zelderheide de laatste Mis te vieren op zaterdag 15 januari om 10.00 uur.

Voor het verslag van deze hoorzitting, klik hier.