i

Parochies VOMMMM

Op woensdag 5 oktober 2022 om 19.30 uur is er een informatieavond over het Vormsel in de parochiezaal van de pastorie in Gennep (ingang tegenover de Aldi).

Deze avond is voor de parochies VOMMMM, Gennep en Heijen gezamenlijk.
De ouders van de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in de parochiefederaties VOMMMM en Gennep/Heijen hebben hierover via school een brief en aanmeldingsformulier ontvangen.

De vormselviering zal plaatsvinden op zondag 30 april 2023 om 11.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep.
Deze viering is voor alle vormelingen van de parochies VOMMMM, Gennep en Heijen gezamenlijk.