i

Parochies VOMMMM

Reguliere Mis

Het merendeel van de vieringen zijn reguliere Eucharistievieringen (oftewel: gewone Missen).

Deze worden regelmatig muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor.
Wanneer het koor niet zingt, is er samenzang.

 

Engelstalige Mis

Elke eerste zondag van de maand is er in de kerk in Molenhoek een Engelstalige Mis voor leden van de Filipijnse gemeenschap in Nederland en alle andere belangstellenden. Deze Mis begint om 14.00 uur en iedereen is hierbij van harte welkom.

 

Gezinsviering

Een gezinsviering is een Eucharistieviering speciaal gericht op kinderen tussen 4 en ongeveer 12 jaar en hun gezinnen.
Deze Missen worden samengesteld en georganiseerd door de werkgroepen gezinsvieringen rond een thema dat aansluit bij het evangelie van de zondag. Dat evangelie wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld en uitgelegd.
De liedjes voor samenzang of gezongen door een kinderkoor zijn afgestemd op het thema van de viering.
Tijdens deze vieringen mogen kinderen een stukje voorlezen, soms ook iets uitbeelden of muziek maken.

 

VOMMMM-viering

Twee keer per jaar is er één gezamenlijke themaviering voor de zes parochies. Deze vindt bij toerbeurt plaats in één van de parochies. Voorganger is de pastoor, waarbij de kapelaan concelebreert. Deze vieringen worden voorbereid en georganiseerd door de functiegroep Liturgie VOMMMM. Verder werken lectoren, misdienaars en koren van alle zes parochies hieraan mee. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en cake.