i

Parochies VOMMMM

Van maart tot begin mei 2022 zijn in elk van de zes VOMMMM-parochies zijn bijeenkomsten gehouden voor alle geïnteresseerde parochianen.
Zij konden in gesprek gaan met pastoor Miedema, het kerkbestuur en met elkaar over de ontwikkelingen binnen het VOMMMM en over uw visie over kerk-zijn:

Wat is kerk-zijn voor u? Is dat het bezoeken van een zieke dorpsgenoot? Samen vieren tijdens de Mis? Een praatje maken op straat? Hoe verbindt het geloof ons (nog)? Heeft Jezus als brenger van de Blijde Boodschap iets te maken met ons leven? Hoe ziet u de Kerk van de toekomst?

Tijdens elke bijeenkomst zijn door de aanwezigen interessante uitspraken gedaan en aandachtspunten naar voren gebracht.
Een samenvatting hiervan kunt u lezen in Resultaten parochiebijeenkomsten.

De aanwezigen hebben deze bijeenkomsten als waardevol ervaren. Daarom is het kerkbestuur voornemens om nog een keer soortgelijke bijeenkomsten voor parochianen te organiseren.
De data daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.