i

Parochies VOMMMM

Voor een overzicht van alle vieringen en activiteiten in de verschillende parochies, zie de Agenda, in de bovenste menubalk.

De komende tijd zijn er geen bijzondere vieringen en activiteiten in de parochie Ven-Zelderheide.

Tijdens een mooie viering op 15 januari 2022 is de kerk van Ven-Zelderheide onttrokken aan de eredienst.
Maar er is nog steeds gelegenheid om Missen bij te wonen in deze parochie.
Daarvoor bent u van harte welkom in de Antonius Abt kapel.