i

Parochies VOMMMM

Bijgewerkt op 22 januari 2017

Op deze website vindt u actuele en praktische informatie over het VOMMMMM: het samenwerkingsverband van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek.

Op de foto ziet u de plaats waar de Maas en de Niers, de twee rivieren waar de VOMMMM-parochies aan grenzen, bij elkaar komen. Deze foto drukt de verbondenheid van de 6 parochies uit.
In het logo zijn de kerken van de 6 parochies verenigd.

Kijk eens rond en kom gerust langs bij een van de vele vieringen of activiteiten.
We hopen dat u zich welkom en thuis zult voelen!

Voor de tijden en locaties van de vieringen, zie Agenda.

In de Nieuwsberichten hieronder kunt u lezen welke bijzondere activiteiten en/of vieringen in de komende tijd zullen plaatsvinden.

Voor activiteiten / bijzondere vieringen die al hebben plaatsgevonden, kijk in het  Archief.
Recentelijk toegevoegd: kerstspel Milsbeek, speurtochten, afscheid pastoor en diaken, uitlegviering

 

Nieuwsberichten

Contact in periode zonder pastoor

Op zondag 15 januari hebben we afscheid genomen van pastoor René Schols en diaken Jo Gerrits.
Het bisdom heeft toegezegd dat er een nieuwe pastoor benoemd zal worden. Zolang er geen pastoor is, worden alle pastorale zaken behartigd door kapelaan Martinus Rijs.

Lees meer...

Gezinsviering Maria Lichtmis in Molenhoek

Op zondag 29 januari is er in de kerk in Molenhoek om 11.00 uur een gezinsviering met als thema “Met Maria en Jozef naar de tempel”.

Lees meer...

Opbrengst Adventsactie

Tijdens de Advent stonden achter in de kerken offerblokken of bussen om gelden in te zamelen t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben.

Lees meer...