i

Parochies VOMMMM

 

Dringend een priester nodig?

Tel. 024 696 13 90  /  06 48 46 50 01 (pastoor Theo Miedema)
Bij geen gehoor: Tel. 06 23 76 68 73  (parochietelefoon, Vera Dijkman)

Op deze website vindt u actuele en praktische informatie over het VOMMMM: het samenwerkingsverband van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek.

In de Nieuwsberichten hieronder kunt u lezen welke bijzondere activiteiten en/of vieringen in de komende tijd zullen plaatsvinden.

Links om belangrijke informatie snel te vinden: 

Nieuwsberichten

Informatieavond Vormsel 2023

Op woensdag 5 oktober 2022 om 19.30 uur is er een informatieavond over het Vormsel in de parochiezaal van de pastorie in Gennep (ingang tegenover de Aldi).

Lees meer...

Informatieavond Eerste Communie 2023

Op dinsdag 11 oktober 2022 om 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders die overwegen hun kind Eerste Communie te laten doen.

Lees meer...

Dagbedevaart naar Kevelaer op 10 oktober

Op maandag 10 oktober kunnen belangstellenden deelnemen aan een dagbedevaart naar Kevelaer.

Lees meer...

Doneren aan uw parochie via QR-code

Naast de gangbare manier van geld doneren, is het nu ook mogelijk om digitaal te doneren, via de QR-code van uw parochie.

Lees meer...

Privacywet

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, informeren wij u over het volgende:

Lees meer...

Waar wilt u aan meewerken in uw parochie?

De parochies draaien dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook u kunt meewerken in werkgroepen of met het uitvoeren van gewone, maar belangrijke taken.

Lees meer...