i

Parochies VOMMMM

 

Dringend een priester nodig?

Tel. 024 696 13 90  /  06 48 46 50 01 (pastoor Theo Miedema)
Bij geen gehoor: Tel. 06 23 76 68 73  (parochietelefoon, Vera Dijkman)

Op deze website vindt u actuele en praktische informatie over het VOMMMM: het samenwerkingsverband van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek.

In de Nieuwsberichten hieronder kunt u lezen welke bijzondere activiteiten en/of vieringen in de komende tijd zullen plaatsvinden.

Links om belangrijke informatie snel te vinden: 

Nieuwsberichten

Vierdaagse 2024: kerken Milsbeek en Mook open

Tijdens de doortocht van de Vierdaagse op donderdag 17 juli (Milsbeek en Mook), vrijdag 19 juli (Mook) zijn de kerken aldaar open.

Lees meer...

Orgelconcert in kerk Ottersum

Zondag 4 augustus: Orgelconcert met Jos Maters, assistent-organist van de H. Nicolaasbasiliek te Amsterdam.

Lees meer...

Fietstocht naar Kranenburg 2024

Zondag 1 september 2024 vindt de jaarlijkse dagbedevaart naar Kranenburg plaats.

Lees meer...

Wandeling naar Kevelaer vanuit Gennep.

Op vrijdag 6 september is er een contemplatieve wandeling naar Kevelaer.
Alle belangstellenden zijn welkom om hieraan deel te nemen.

Dagbedevaart naar Kevelaer 2024

Op dinsdag 8 oktober 2024 kunnen belangstellenden deelnemen aan de bedevaart naar Kevelaer.

Doneren aan uw parochie via QR-code

Naast de gangbare manier van geld doneren, is het nu ook mogelijk om digitaal te doneren, via de QR-code van uw parochie.

Lees meer...

Privacywet

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, informeren wij u over het volgende:

Lees meer...

Waar wilt u aan meewerken in uw parochie?

De parochies draaien dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ook u kunt meewerken in werkgroepen of met het uitvoeren van gewone, maar belangrijke taken.

Lees meer...