i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Advent wordt er in de parochies geld ingezameld ten behoeve van Mary's Meals.

Voor informatie over Adventsactie 2018, klik op de link.

 

Dit is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Met  € 15,60 kan een kind een heel schooljaar gevoed worden.

 

Heel hartelijk dank aan ieder die de afgelopen jaren heeft bijgedragen!

Ook tijdens de Advent in 2017 was de opbrengst van de actie bestemd voor Mary's Meals.
Dankzij uw bijdrage konden170 schoolkinderen in de armste landen een maaltijd per dag krijgen.

Tijdens de Advent in 2015 en 2016 heeft Diaconie Charitas geld ingezameld t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben. Dank zij uw giften zijn weer enkele mensen geholpen aan onderdak en financieel en maatschappelijk ondersteund.

De opbrengst van  Adventsactie 2017  was:   € 2653,55
De opbrengst van  Adventsactie 2016  was:   €   715,69
De opbrengst van  Adventsactie 2015  was:   € 1005,23

 

Hartelijk dank voor uw giften en financiële bijdragen van het afgelopen jaar!

U KUNT NOG STEEDS BIJDRAGEN

OM HET WERK VAN DE DIACONIE CHARITAS MOGELIJK TE BLIJVEN MAKEN !

U kunt bijdragen door een gift per bank over te maken.
Het banknummer van Diaconie Charitas is: NL35 RABO 0306 8485 46 (ANBI) onder vermelding van 'Diaconie Charitas'.