i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Advent en de Kersttijd is er in de parochies geld ingezameld ten behoeve van Mary's Meals.

Voor informatie over de opbrengst van Adventsactie 2018, klik op de link.

Mary's Meals is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Met  € 15,60 kan een kind een heel schooljaar gevoed worden.

Heel hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen!

Ook tijdens de Advent in 2017 was de opbrengst van de actie bestemd voor Mary's Meals.
Dankzij uw bijdrage konden 170 schoolkinderen in de armste landen een maaltijd per dag krijgen.

Tijdens de Advent in 2015 en 2016 heeft Diaconie Charitas geld ingezameld t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben. Dank zij uw giften zijn weer enkele mensen geholpen aan onderdak en financieel en maatschappelijk ondersteund.

De opbrengst van  Adventsactie 2017  was:   € 2653,55
De opbrengst van  Adventsactie 2016  was:   €   715,69
De opbrengst van  Adventsactie 2015  was:   € 1005,23


In de weken van de Advent staan in de zes kerken van de VOMMMM-parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten.

Tot januari 2019 kon men storten op rekeningnummer van Diaconie Charitas:
NL 35 RABO 0306 8485 46 o.v.v. “Adventsactie".
Deze rekening wordt binnenkort (eind januari 2019) gesloten.

Voor meer informatie hierover, zie onder Diaconaal Fonds.

Uw giften kunt u voortaan storten op op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:

NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Adventsactie'.