i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Advent en de Kersttijd is er in de parochies geld ingezameld ten behoeve van Mary's Meals.

Mary's Meals is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Met  € 18,30 kan een kind een heel schooljaar gevoed worden.


De opbrengst van Adventsactie 2021  was  € 1.162,-

Dankzij uw bijdragen kunnen 63 kinderen in de armste landen een heel jaar eten en onderwijs krijgen. Dat is heel fijn!

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 
Ook tijdens de Advent van de afgelopen jaren was de opbrengst van de actie bestemd voor Mary's Meals.

De opbrengst van  Adventsactie 2020  was  € 1.534,75

De opbrengst van  Adventsactie 2019  was   € 1.066,01

De opbrengst van  Adventsactie 2018  was:  € 3915,00

De opbrengst van  Adventsactie 2017  was:  € 2653,55

Tijdens de Advent in 2015 en 2016 heeft Diaconie Charitas geld ingezameld t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben. Dank zij uw giften zijn weer enkele mensen geholpen aan onderdak en financieel en maatschappelijk ondersteund.

De opbrengst van  Adventsactie 2016  was:  €   715,69

De opbrengst van  Adventsactie 2015  was:  € 1005,23