i

Parochies VOMMMM

Het sacrament

Vanaf het begin van de jonge Kerk kwamen de Christenen samen op de eerste dag van de week om de verrijzenis van de Heer te vieren. Ze deden dit door het breken van het brood.

In onze parochies is in elke kerk een zondagsviering, op zaterdagavond of op zondagmorgen. Voor tijden en locaties zie onder Agenda. Ook staan de vieringen in het parochieblad en in de huis-aan-huisbladen van de regio.

In deze zondagse vieringen herdenken we niet alleen wat Jezus toen deed, maar komt Hij werkelijk onder ons. Door zijn Woord en in dat kleine stukje Brood komt Hij bij ons en sterkt ons van binnenuit. We ontvangen de kracht om te leven, om het lijden te dragen en om zijn liefde aan anderen door te geven. Hij vormt ons om, zodat we steeds meer op Hem gaan lijken.

Jezus vraagt ons regelmatig een stukje van onze tijd aan Hem te geven. Hij wacht op ons in de Eucharistie, waar Hij ons zijn liefde wil geven, opdat wij zijn uitgestrekte handen, zijn glimlach mogen zijn.

Kinderen kunnen dit sacrament ontvangen vanaf het moment dat ze Eerste Communie hebben gedaan.

 

Voorbereiding op de Eerste Communie

Voor informatie over de voorbereiding voor kinderen van groep 4, klik hier.

 

Meer informatie

Zie de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam voor aanbevolen literatuur.