i

Parochies VOMMMM

Elk jaar wordt in de parochies VOMMMM een Vastenactie georganiseerd.

In de weken van de vastentijd staan in de zes kerken van de VOMMMM-parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten op rekeningnummer van Diaconie Charitas: NL35 RABO 0306 8485 46 o.v.v. “Vastenactie".


De opbrengst van Vastenactie 2018  was  € 2058,99

De opbrengst van Vastenactie 2017  was  € 2092,73

De opbrengst van Vastenactie 2016  was  € 3000,17

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!