i

Parochies VOMMMM

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten.

De opbrengst van de Vastenactie 2022 in de VOMMMM-parochies is bestemd voor de steun aan kleine boeren die willen opkomen voor hun landrechten. We willen de projecten steunen waarvoor Bisdom Roermond onze aandacht vraagt:

In Guatemala steunt een lokale partner van Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. Leiders die bedreigd worden, krijgen juridische bijstand en de gemeenschappen krijgen weer toegang tot schoon water.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Zij hebben geen eigen plek om te wonen. Vastenactie steunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

In het noordoosten van Brazilië krijgen 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, materiaal en zaaigoed, bijenkorven én training en begeleiding.

Voor meer informatie zie: Missiebureau Bisdom Roermond

In de weken van de vastentijd staan bussen in de zes kerken van de VOMMMM-parochies waarin men een bijdrage kan deponeren.
Tevens is het mogelijk om geld te storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:
NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Vastenactie'.

Doet u weer mee?