i

Parochies VOMMMM

Elk jaar wordt in de parochies VOMMMM een Vastenactie georganiseerd.

De opbrengst van Vastenactie 2018  was  € 2058,99

De opbrengst van Vastenactie 2017  was  € 2092,73

De opbrengst van Vastenactie 2016  was  € 3000,17

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!


In de weken van de vastentijd staan in de zes kerken van de VOMMMM-parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten.

Tot januari 2019 kon men storten op rekeningnummer van Diaconie Charitas:
NL35 RABO 0306 8485 46 o.v.v. “Vastenactie".
Deze rekening wordt binnenkort (eind januari 2019) gesloten.

Voor meer informatie hierover, zie onder Diaconaal Fonds.

Uw giften kunt u voortaan storten op op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:
NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Vastenactie'.