i

Parochies VOMMMM

Elk jaar wordt in de parochies VOMMMM een Vastenactie georganiseerd.

De opbrengst van de Vastenactie 2019 is bestemd voor een project in Burundi.
Daar zal een kerkje gebouwd worden en een centrum voor geloofsverdieping.
Voor meer informatie over dit project, klik hier.

In de weken van de vastentijd staan in de zes kerken van de VOMMMM-parochies bussen waarin men een bijdrage kan deponeren. Tevens is het mogelijk om geld te storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies:
NL 34 RABO 0308 1047 14  o.v.v. 'Vastenactie'.

Doet u weer mee?

De opbrengst van Vastenactie 2018  was  € 2058,99

De opbrengst van Vastenactie 2017  was  € 2092,73

De opbrengst van Vastenactie 2016  was  € 3000,17

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!

Tot januari 2019 kon men storten op rekeningnummer van Diaconie Charitas:
NL35 RABO 0306 8485 46 o.v.v. “Vastenactie".
Deze rekening is nu gesloten.

Voor meer informatie hierover, zie onder Diaconaal Fonds.