i

Parochies VOMMMM

We willen graag de mogelijkheid hebben om mensen die een beroep doen op de parochie ook financieel te steunen. Daarvoor is er een Diaconaal Fonds. Dit fonds is bedoeld voor incidentele eenmalige ondersteuning. Voor structurele hulp verwijzen we naar de gemeente (zie onder 'Hulp nodig')

Het Diaconaal Fonds wordt beheerd door vrijwilligers, dus alles komt ten goede aan de hulpbehoeftige mens in onze samenleving. Het heeft een ANBI status.

U kunt hieraan bijdragen door te storten op het volgende rekeningnummer van Diaconie Charitas:
NL 35 RABO 0306 8485 46.

Alvast hartelijke dank!