i

Parochies VOMMMM

Wij willen ieder hartelijk danken die in de afgelopen jaren een bijdrage heeft gestort op de rekening van Diaconie Charitas. Daardoor was het mogelijk om als VOMMMM mensen met een dringende financiële hulpvraag eenmalig te helpen. Ook bijdragen t.b.v. de goede doelen van de Adventsactie en de Vastenactie konden op deze rekening gestort worden.

Het betalingsverkeer op deze rekening is echter gering. De banken rekenen al jaren kosten voor het gebruiken van een rekening. Die zijn in dit geval onevenredig hoog, waardoor er geld wegvloeit naar de bank in plaats van naar mensen met een financiële hulpvraag.

De rekening van Diaconie Charitas (NL 35 RABO 0306 8485 46) zal daarom binnenkort gesloten worden.

Maar u kunt natuurlijk nog steeds een gift doen. Die kunt u voortaan storten op de gezamenlijke rekening van de VOMMMM-parochies (rek. nr. NL 34 RABO 0308 1047 14) o.v.v. ‘Adventsactie’ of ‘Vastenactie’ of ‘gift Charitas’, afhankelijk van hetgeen van toepassing is. Daarvan zullen wij nog steeds mensen helpen.

Bij voorbaat hartelijk dank!