i

Parochies VOMMMM

Kerk staat voor verbondenheid, aandacht, ontmoeten, bezinning, houvast.

We zijn blij met alle mensen die zich betrokken voelen bij onze parochies en zo een gemeenschap vormen waarin ieder zich welkom, gezien, gewaardeerd voelt.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Voor tijden en locaties van de vieringen en andere activiteiten:
            zie onder Agenda in het hoofdmenu boven.
 • Meewerken als vrijwilliger:
             zie onder Vrijwillig meewerken in dit menu.
  We danken de vele vrijwilligers die zich reeds inzetten op welke manier dan ook. Ook u bent als nieuwe vrijwilliger zeer welkom. Er zijn binnen onze kerk vele taken. Misschien heeft u nog ideeën en suggesties. Ook die zijn van harte welkom.
 • De parochies financieel te ondersteunen:
              zie onder Financieel in dit menu.
 • Bent u in een van onze parochies komen wonen en wilt u zich aanmelden:
              zie onder Aanmelden in dit menu.