i

Parochies VOMMMM

Waarvoor kunt u bij de parochie terecht?

 • Voor de data en tijden van de vieringen: zie onder Agenda.
 • Voor doop, eerste communie, vormsel, kerkelijk huwelijk, ziekenzalving, biechtgesprek, informatie over het priesterschap: zie onder Sacramenten.
 • Wilt u dat er tijdens een Mis speciaal voor iemand gebeden wordt:  zie onder Misintenties.
 • Wilt u graag een gesprek met iemand van het pastoraal team (pastoor, kapelaan of diaken),:
  zie onder Gesprek / bezoek.
 • Wilt u informatie de gang van zaken en mogelijkheden bij een kerkelijke begrafenis:
  zie onder Uitvaart.
 • Wilt u een doopbewijs aanvragen: zie onder Doopbewijs.
 • Wilt u informatie over hoe u Katholiek kunt worden,: zie onder Katholiek worden

 

Voor overige hulpvragen, zie onder Zorg voor elkaar in het hoofdmenu bovenin.