i

Parochies VOMMMM

VOMMMM

Het VOMMMM is een samenwerkingsverband van de noordelijkste zes parochies in het bisdom Roermond: Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook, Molenhoek. Deze werken intens samen op pastoraal, personeel, liturgisch en zakelijk gebied.

 

Samen en toch zelfstandig

Onze zes parochies delen één pastoraal team, bestaande uit pastoor en kapelaan, en sinds 1 juni 2015 ook één kerkbestuur. Er is echter géén sprake van een fusie: de zes parochies zijn geheel zelfstandig.

Elke parochie is door één lid in het kerkbestuur vertegenwoordigd. Omdat dit bestuurslid niet alle bestuurlijke zaken voor de eigen parochie kan afhandelen, is er in iedere parochie een kerngroep. Deze coördineert de zaken van de eigen parochie. Het kerkbestuurslid dat de parochie in het kerkbestuur vertegenwoordigt, maakt deel uit van de kerngroep.

 

Financiën

Iedere parochie heeft een zgn. parochieadministrateur die de ontvangsten en uitgaven van de eigen parochie regelt. Maar er zijn ook uitgaven die parochie-overstijgend zijn, zoals de salariskosten van pastoor en kapelaan, hun huisvesting, de kosten van het kerkbestuur en het centraal secretariaat. Daar moet iedere parochie volgens een bepaalde verdeelsleutel aan bijdragen.

Omdat elke parochie geheel zelfstandig is, komt uw kerkbijdrage helemaal ten goede aan uw eigen parochie. De financiën van de zes parochies blijven strikt gescheiden, ook bij een eventuele centrale boekhouding.
(zie verder onder Financieel).

 

Bestuursconvenant

Voor meer informatie over de afspraken binnen dit samenwerkingsverband: zie het Bestuursconvenant.