i

Parochies VOMMMM

Het gezamenlijke VOMMMM-kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor functioneert voor de verschillende parochies als ware het een kerkbestuur voor elk van de zes parochies. Dat betekent dat dezelfde personen in het kerkbestuur van elke parochie zijn benoemd. In het Bestuursconvenant, goedgekeurd door de bisschop van Roermond, ligt vast hoe de samenwerking van deze zes kerkbesturen vorm krijgt.

Namens iedere parochie zit er in het kerkbestuur een benoemd lid als vertegenwoordiger.
De secretaris en de penningmeester vertegenwoordigen geen parochie.
De leden worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna verlening mogelijk is met een tweede periode van 4 jaar.

De intentie is om te komen tot één gezamenlijk beleid op de terreinen van de liturgie, de verkondiging, de diaconie, personeel & organisatie, financiën en gebouwen, daarbij terdege rekening houdend met de verschillen zoals deze historisch in de parochies gegroeid zijn.

De samenstelling van het kerkbestuur is als volgt:

Voorzitter: Pastoor Theo Miedema

Vicevoorzitter: Rob Peperzak

Secretaris: Elena Jongen-Janner

Penningmeester: Rob Peperzak

Interne en externe communicatie: Elena Jongen-Janner

Gebouwen / Kerkhof / Pacht / Kunst: Wim Thoonen

Lid: Jacqueline Thomassen-Mans

Lid: Ellis v.d. Locht-Wiendels

Contactgegevens:

Tel. 06 14 54 31 03      E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.