i

Parochies VOMMMM

Na het overlijden van een dierbare bespreekt men met de pastoor en de uitvaartondernemer dag en uur van de uitvaart en een eventuele avondwake.
Voor de contactgegevens van de pastoor, zie onder Pastoraal team

Zie ook het pdf-bestand Communicatie bij uitvaarten


Avondwake

Indien gewenst kan op de avond vóór de begrafenis of crematie een avondwake gehouden worden waarin twee leken voorgaan. Dit is een gebedsdienst die aan de nabestaanden de gelegenheid geeft om op een persoonlijke manier stil te staan bij het verlies van hun dierbare.

Een avondwake wordt voorbereid en verzorgd door mensen van de werkgroep avondwake. Een of twee vrijwilligers van deze werkgroep bespreken met de nabestaanden hun wensen ten aanzien van de avondwake, zoals bijvoorbeeld teksten, muziek en het gebruik maken van doopkaars en trouwkaars. Deze vrijwilligers leiden ook de avondwake. Wanneer u kiest voor een avondwake kunt u dat aangeven bij de melding van een overlijden.

 

Uitvaart, begrafenis en crematie

Op de dag van de begrafenis of crematie wordt (meestal) 's morgens, voorafgaande aan de begrafenis of crematie, een uitvaartmis opgedragen. Voor de invulling van de dienst graag contact opnemen met de pastoor, zie Pastoraal team

Als de overledene wordt begraven op de begraafplaats van de parochie, gaat de priester mee naar de begraafplaats. Indien de overledene elders wordt begraven of gecremeerd, gaat de priester op verzoek mee.

 

Bloemen, kruisje, gedachtenisboek

Betreffende de bloemen in de kerk kunt u contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

Indien gewenst kan het koor van de parochie benaderd worden om de dienst met zang en/of orgelspel op te luisteren. Dit gaat via de pastoor.
In Mook en Molenhoek heeft men tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van het koor Broederschap van de Sangers.

Na de avondwake, dan wel de uitvaartmis, wordt een herinneringskruisje met de naam van de overledene opgehangen in de kerk. Tevens wordt de naam van de overledene in een gedachtenisboek opgeschreven, bij het gedachtenisprentje dat wordt ingeplakt. Het boek staat in de kerk waar de kruisjes van de overledenen hangen.

 

Meer informatie

Klik op de link voor informatie over:

Let op: De tarieven voor het delven en sluiten van een graf worden niet vastgesteld door de parochie.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Hanhart Graaftechnieken.