i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Advent stonden achter in de kerken offerblokken of bussen om gelden in te zamelen t.b.v. mensen in onze parochies die in de problemen zijn geraakt en tijdelijk ondersteuning en hulp nodig hebben.

Dankzij uw giften heeft de werkgroep Diaconie Charitas enkele mensen al kunnen helpen om hun maatschappelijk leven weer op te bouwen. 

Deze Adventsactie 2016 heeft opgebracht:

Ven-Zelderheide €   55, 45
Ottersum € 128, 10
Milsbeek €   40, 15
Middelaar €   70, 70
Mook €  156, 20
Molenhoek

€  175,59
---------------
Subtotaal:

€  626, 19

Donaties per bank totaal:  €    90, 60
----------------
Totaal ontvangen:   715, 69

 
Onze hartelijke dank daarvoor!


En blijf ons steunen.

Wij kunnen er goede werken mee doen, voor de mens in nood!

U kunt altijd giften overmaken op Bank Rek. nr. NL35 RABO 0306 8485 46 (ANBI)

onder vermelding van: DIACONIE CHARITAS