i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw:  NL51 RABO 0131 6142 66
   
Alleen kerkgebouw:   NL51 RABO 0131 6142 66 o.v.v. "Kerkgebouw"

 

Actie Kerkbalans

Zie de brief Kerkbalans 2023

ANBI

De parochie Mook heeft een ANBI-status.

ANBI / RSIN nummer: 2575528
Voor de publicatiewebsite, klik hier.

Tarieven

Zie onder Financieel