i

Parochies VOMMMM

Tijdens de Advent en de Kersttijd is er in de parochies geld ingezameld ten behoeve van Mary's Meals.

Mary's Meals is een organisatie van vrijwilligers die elke schooldag één voedzame maaltijd verzorgt voor de armste kinderen op aarde. Dit werk is vernoemd naar Maria, de moeder van Jezus, die haar eigen kind in armoede grootbracht.

Met  € 15,60 kan een kind een heel schooljaar gevoed worden.

Er is dit jaar een bedrag van € 1.066,01 ingezameld.

Dankzij uw bijdragen kunnen dus 68 kinderen in de armste landen een heel jaar eten en onderwijs krijgen.

Hartelijk dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen!