i

Parochies VOMMMM

Na goed overleg met het bisdom heeft pastoor Martinus Rijs eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek (parochiecluster VOMMMM).

Over enige tijd zal meer bekend zijn over het moment van vertrek en het afscheid.
Voor de volledige brief van het kerkbestuur aan de parochianen klik hier.