i

Parochies VOMMMM

De afgelopen maanden hebben parochianen gesprekken gevoerd met pastoor Miedema en andere leden van het kerkbestuur.

Voor een deel waren deze gesprekken bedoeld als input voor het synodaal proces.
Deze synodale gesprekken vonden plaats op uitnodiging van paus Franciscus. Op weg naar de internationale bisschoppensynode in Rome in oktober 2023 heeft hij alle bisdommen over de hele wereld uitgenodigd om dit voorjaar hun oor te luisteren te leggen bij gelovigen en anders- of niet-gelovigen.

Het bisdom Roermond heeft eind december alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om bijeenkomsten te organiseren en parochianen te laten vertellen hoe zij tegen de toekomst van de Kerk aankijken. 

In algemene zin kan gezegd worden dat de Limburgse katholieken een open en uitnodigende Kerk willen, die authentiek is, bezield spreekt, niemand uitsluit en een luisterend oor biedt. Ook vragen gelovigen van de Kerk om enerzijds meer naar buiten te treden en anderzijds te zorgen voor plekken van bezinning en gebed.

Een korte samenvatting van de opmerkingen die hierover in de VOMMMM-parochies zijn gemaakt is eind april 2022 naar het bisdom gestuurd.

Uitgebreide samenvatting gesprekken in VOMMMM

Verslag van de synodale gesprekken in het hele bisdom Roermond

Vervolg van de gesprekken in VOMMMM

Tijdens de parochiebijeenkomsten is er ook over andere dingen binnen het VOMMMM gepraat, onder meer over toekomst van de parochies. Ook hier zijn waardevolle uitspraken gedaan.
Als kerkbestuur beschouwen we deze gesprekken als een eerste aanzet, we geven er beslist een vervolg aan. Daarover hoort/leest u binnenkort meer!