i

Parochies VOMMMM

Op woensdag 4 oktober 2023 om 19.30 uur is er een informatieavond over het Vormsel in de parochiezaal van de pastorie in Gennep (ingang tegenover de Aldi).

Deze avond is voor de parochies VOMMMM, Gennep en Heijen gezamenlijk.
De ouders van de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in de parochiefederaties VOMMMM en Gennep/Heijen ontvangen hierover deze brief en aanmeldingsformulier via school. Wie de brief niet ontvangen heeft kan die downloaden via de link.

De vormselviering zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2024 om 19.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep.
Deze viering is voor alle vormelingen van de parochies VOMMMM, Gennep en Heijen gezamenlijk.