i

Parochies VOMMMM

Voor plaatsing en verzorging van graven en urnen op de kerkhoven van de zes parochies gelden enkele afspraken welke u gaarne verstrekt worden.

Grafrechten

In een graf worden een of twee personen begraven. In het laatste geval zal dat boven elkaar zijn.

De nabestaanden ontvangen de rekening voor de grafrechten via de uitvaartondernemer. Na betaling ontvangen de nabestaanden een overeenkomst inzake grafrechten in 2-voud, waar­van een exemplaar wordt geretourneerd.
Tevens ontvangen zij dan het 'Reglement voor het beheer van de Begraaf­plaats met Urnenmuur'. Dit reglement is een korte samen­vatting van de wettelijke bepalingen voor zover die voor de nabestaanden op onze begraafplaats van toepassing zijn.

Verlenging is mogelijk voor een periode van een zelf gekozen aantal jaren.
De kosten hiervoor zijn een evenredig deel van de vastgestelde grafrechten. 


Crematie en urnenmuur

Na een crematie kan men de as van de overledene in de urnenmuur plaatsen. Voor een nis in de urnenmuur betaalt men eveneens grafrechten. Na afspraak met de beheerder wordt een nis aangewezen. De nabestaanden krijgen de afdektegel mee, zodat zij zelf voor het graveren van de gewenste tekst kunnen zorgen. Wanneer deze klaar is wordt er een nieuwe afspraak gemaakt met een van de vrijwilligers van de begraafplaats om de urn te plaatsen en de tegel aan te brengen. In een urnennis is ruimte voor 2 urnen. Ook hiervoor geldt dat de nabestaanden een overeenkomst inzake grafrechten en het reglement ontvangen.

Crematie en urnenzuil (Middelaar)

Na een crematie kan de as van de overledene in een urnenzuil worden geplaatst. Voor een urnenzuil betaalt men eveneens grafrechten. In overleg met de beheerder wordt een plaats voor de urnenzuil aangewezen. De nabestaanden moeten zelf een urnenzuil kopen en (laten) plaatsen. Leverancier van de huidige urnenzuilen is Betonfabriek Hoesen in Ottersum. Nabestaanden moeten ook zelf zorgen voor het graveren van een tekst op een herdenkingsplaatje. Wanneer dit klaar is, kan men de urn plaatsen en het herdenkingsplaatje aanbrengen. In een urnenzuil is ruimte voor twee urnen. Ook hiervoor geldt dat de nabestaanden een overeenkomst inzake grafrechten en het reglement ontvangen. 

Voor informatie over de hoogte van de grafrechten, zie: Tarieven parochies VOMMMM

Adressen

In het laatste jaar voor het verstrijken van de grafrechten ontvangt de contactpersoon van de nabestaanden hierover schriftelijk bericht. De nabestaanden (contactpersoon) worden daarom verzocht een evt. adreswijziging of verandering van contactpersoon aan het kerkbestuur kenbaar te maken. Wanneer geen adres bekend is, worden de verstreken grafrechten aan het hek van het kerkhof gepubliceerd.

Onderhoud begraafplaatsen

De begraafplaatsen worden onder­houden door een groepje (oude­re) vrijwilligers, de Kerkhofploeg. Zij houden de begraafplaats onkruid­vrij en doen kleine onderhoudswerk­zaamheden. Voor het onder­houd van de graven moeten de nabestaanden zelf zorgen.