i

Parochies VOMMMM

Op dinsdag 13 oktober 2020 is er een informatieavond geweest voor ouders die overwegen hun kind Eerste Communie te laten doen. De informatie die op deze avond wordt uitgedeeld kunt u hieronder downloaden:

 
Zie tevens de informatie elders op deze website onder Parochie nodig > Sacramenten > Communie