i

Parochies VOMMMM

 Het parochiekerkhof van Ottersum is net als de parochie al eeuwenoud.

Tot 1931 stond in het midden de vorige parochiekerk:

 

Op het kerkhof zijn enkele eeuwenoude monumentale graven te bezichtigen.

    

 

Verder zijn er op het kerkhof op het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele militairen begraven