i

Parochies VOMMMM

Pastoraat en kerkgebouw:  
Rekeningnummers  Parochie Molenhoek NL86 RABO 0131 6319 69
   
Alleen Kerkgebouw:  
Steunfonds Parochie Molenhoek NL30 RABO 0131 6546 08
Steunfonds Parochie Molenhoek NL41 INGB 0005 2403 86

 

Actie Kerkbalans

Zie de brief Kerkbalans 2019

ANBI

De parochie Molenhoek heeft een ANBI-status.
Voor de publicatiewebsite, klik hier.

Tarieven

Zie onder Giften en tarieven


Steunfonds Parochie Molenhoek

Het Steunfonds heeft ANBI status.

Voor de jaarrekeningen 2018, 2017 en eerder, klik hier.

Voor het jaarverslag 2018, klik hier.

Voor het beleidsplan, klik hier.

Voor overige gegevens, klik hier.