i

Parochies VOMMMM

In de parochie Ven Zelderheide zijn vele vrijwilligers werkzaam op de volgende gebieden, als lid van een werkgroep of als individueel persoon. Wilt u graag meewerken in een van deze groepen of wilt u meer informatie, kunt u mailen naar de contactpersoon van de parochie (zie Contact Parochie Ven-Zelderheide).

Liturgie: voorbereiding diensten:

 • Themavieringen (in Functiegroep Liturgie VOMMMM)
 • Kerstspel
 • Avondwakes

Liturgie: in de diensten:

 • Lectoren
 • Misdienaars
 • Koorleden (zie onder Koor)
 • Organist/dirigent
 • Voorgaan in avondwakes

Diaconie:

 • Ziekenbezoek

Inrichting en onderhoud kerk en sacristie:

 • Kosters
 • Openen en sluiten kapel
 • Bloemen verzorgen
 • Wassen
 • Koper poetsen
 • Kerststal bouwen
 • Interieurverzorging
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Beheer en onderhoud kerkhof

Overig:

 • Contactpersoon parochie
 • Kerngroep
 • Financiële administratie
 • Administratie kerkhof en uitvaarten
 • Redactie parochieberichten in dorpsblad
 • Archief Kerk en Kunst