i

Parochies VOMMMM

In de parochie Mook zijn vele vrijwilligers werkzaam op de volgende gebieden, als lid van een werkgroep of als individueel persoon. Wilt u graag meewerken in een van deze groepen of wilt u meer informatie, kunt u mailen naar de contactpersoon van de parochie (zie Contact Parochie Mook).

 

Voorbereiding vieringen:

 • Vieringen algemeen       (in Liturgiegroep en Werkgroep Liturgie VOMMMM)
 • Themavieringen              (in Functiegroep Liturgie VOMMMM)
 • Avondwakes
 • Misintenties

In de vieringen:

 • Lectoren
 • Collectanten
 • Misdienaars
 • Acolieten uitvaart
 • Organist / dirigent
 • Koorleden
 • Voorgaan in avondwakes

Diaconie:

 • Ziekenbezoek
 • Diaconie Charitas      (in Werkgroep Diaconie Charitas VOMMMM)
 • Kerktaxi

Inrichting en onderhoud kerk en sacristie:

 • Kosters
 • Bloemen
 • Koper poetsen
 • Interieurverzorging
 • Klok
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Beheer en onderhoud kerkhof
 • Onderhoud kerktuin / tuin kapelanie

Overig:

 • Contactpersoon parochie
 • Kerngroep
 • Financiële administratie
 • Administratie kerkhof
 • Redactie parochieblad       (in redactie Parochienieuws MMM)
 • Bezorging parochieblad